Klimatteknik AB - VVS- och energikonsult

Klimatteknik

Klimatteknik AB startades 1974 och finns sedan 1988 på Drottninggatan 208 i Helsingborg, alldeles intill en av stadens mest kända byggnadsprofiler, Pålsjöbaden.

Verksamheten består av

  • Projektering av värme- och sanitet, ventilation, kyla samt styr- och övervakningssystem
  • VVS-kontroll
  • Besiktning
  • OVK-besiktning
  • Energiberäkning/Kartläggning av energiåtgång
  • Energideklaration - villor, fastigheter
  • Kostnadskalkyl VVS

Vi utför uppdrag åt såväl entreprenörer inom VS och Ventilation som byggfirmor, kommuner och landsting, industrier av olika slag och privatpersoner.

Vår målsättning är att finna bästa tänkbara lösning på varje projekt - stort eller litet - med hänsyn tagen till beställarens önskemål, ekonomi, design och miljöfaktorer samt ge en engagerad och personlig service.Aktuella projekt

 

Kraftvärmeverk, Landskrona
Nybyggnad av kraftvärmeverk för fjärrvärmedistribution.

Säbyholms gård, Landskrona
Ombyggnad av befintlig byggnad till Montessoriskola med produktionskök.

Venterminalen, Landskrona
Nybyggnad av reseterminal och verkstadsbyggnad för Venbåtarna.

Väla Köpcentrum
Om- och tillbyggnad av köpcentrum.

Läs mer om aktuella projekt » 

Pålsjöbaden
Drottninggatan 208  |  254 33 Helsingborg  |  Telefon: 042-14 44 30  |  E-post: klt@klimatteknik-tn.se