Klimatteknik AB - VVS- och energikonsult

Aktuella projekt


 

Kraftvärmeverk, Landskrona

 

Nybyggnad av kraftvärmeverk för fjärrvärmedistribution.

klimatteknik AB projekterar värme- och sanintetsanläggning. Uppdragsgivare: Carl Philips VVS AB.


   
 

Säbyholms gård, Landskrona

 

Ombyggnad av befintlig byggnad till Montessoriskola med produktionskök.

Klimatteknik AB har projekterat behovsstyrd ventilation, värme- och saniteetsinstallationer med fettavskiljare från produktionskök, fördröjningsmagasin för dagvatteninstallationer, styr- och reglerinstallationer med övervakningsunktioner. Uppdragsgivare: HSB i Landskrona.


   
 

Venterminalen, Landskrona

 

Nybyggnad av reseterminal och verkstadsbyggnad för Venbåtarna.

Klimatteknik AB utför projektering av värme- och sanitet samt solvärmeanläggning.


   
 

Väla Köpcentrum

 

Om- och tillbyggnad av köpcentrum.

Klimatteknik AB projekterar kylinstallationer för ventilation - kyl- och frysrum samt ställverk, värme- och sanitetsinstallationer för butiker och restauranger. Uppdragsgivare: Diligentia AB.


   

Drottninggatan 208  |  254 33 Helsingborg  |  Telefon: 042-14 44 30  |  E-post: klt@klimatteknik-tn.se