Klimatteknik AB - VVS- och energikonsult
Aktuella projekt
  Säbyholms gård, Landskrona

Ombyggnad av befintlig byggnad till Montessoriskola med produktionskök.

Klimatteknik AB har projekterat behovsstyrd ventilation, värme- och saniteetsinstallationer med fettavskiljare från produktionskök, fördröjningsmagasin för dagvatteninstallationer, styr- och reglerinstallationer med övervakningsunktioner. Uppdragsgivare: HSB i Landskrona.


Tillbaka
   


Drottninggatan 208  |  254 33 Helsingborg  |  Telefon: 042-14 44 30  |  E-post: klt@klimatteknik-tn.se